Grovepro Oy

Järjestelmällistä suunnittelua

Grovepro Oy tekee älykästä automaatiosuunnittelua. Vastuullista tekemistä jonka tavoitteena ovat toimivat ratkaisut, tyytyväiset asiakkaat ja tyytyväiset tekijät. 

Toiminnan keskiössä on halu jatkaa suomalaisen työn menestystä. Tarvitaan kuitenkin uusia toimintamalleja. Vaikuttamalla työn sisältöön ja sen tekemiseen, siitä tulee mielekästä. Samalla työn jälki, kannattavuus ja työviihtyvyys paranevat

Automaatiosuunnittelu, ohjelmointi ja käyttöönotto

Konsultoimme automaatiojärjestelmien toteutuksessa alusta loppuun. 


Kokemusta työskentelystä vaativien automaatiojärjestelmien toteutuksen parissa jo 2000 luvun puolivälistä asti. Osaamista löytyy vaatimusmäärittelystä, turva-analyysistä, ohjelmoinnista (myös turvaohjelmointi),  asennusvaiheesta sekä testauksesta. 

Tehdas hyväksyntätestaus

Konsultoimme tehdas hyväksyntätestauksen osalta suunnitellen testausprosessin sopimaan asiakkaan suunnitteluprosesseihin.


Jatkossa yhä suurempi osa automaatiototeutuksista testataan tehtaalla. Tämä vähentää käyttöönoton tarvetta ja virheiden tunnistamista vasta työmaalla.

Suunnitteluprosessien kehitys

Kehittää älykkaitä prosesseja suunnitteluun, testaukseen ja toimituksiin. 


Tulevaisuudessa vain älykkäimmät työtavat varmistavat tuottavuuden ja työntekijöiden viihtyvyyden. Prosessien pitää olla kevyitä ja toimivia jotta työ tuodaan näkyviin ja voidaan reagoida tarvittaessa myös nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Ota yhteyttä

Tulemme mielellämme keskustelemaan yrityksesi tarpeista tarkemmin ja katsotaan olisiko Grovepro Oy oikea yhteistyökumppani. 

Yhteystiedot:

Grovepro Oy

Marko Lehto

+35841 548 1023

marko.lehto@grovepro.fi

Copyright © 2023 Grovepro Oy | Site by Bearint Oy